فرایند دریافت خدمت تقسیم دارایی سهام عدالت متوفیان (میراث)

نحوه تشکیل پرونده


  1. متقاضی گرامی ابتدا می‌بایست وارد درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس ddn.csdiran.ir شود.
  2. وارد بخش "امور سهام عدالت متوفی" شوید. سپس با وارد نمودن کدملی و تاریخ تولد متوفی در بخش "استعلام نوبت تشکیل پرونده" ، نسبت به این موضوع که آیا زمان تشکیل پرونده متوفی فرارسیده است یا خیر و اینکه متوفی دارای چه دارایی می باشد، اطلاع حاصل نمایید.
  3. در صورت تائید زمان تشکیل پرونده می‌توانید به هرکدام از دفاتر کارگزاری یا بانک‌های ملی، ملت، پارسیان و تجارت در لیست ذیل مراجعه فرمایید.
  4. پس از تشکیل پرونده در یکی از دفاتر، امکان پیگیری پرونده از طریق بخش "استعلام وضعیت پرونده" در درگاه یکپارچه برای تمامی وراث، قابل مشاهده خواهد بود.

اسناد و مدارک لازم جهت مراجعه

متقاضی گرامی خواهشمند است هنگام مراجعه به یکی از دفاتر اعلام شده، نسبت به ارائه مدارك ذیل اقدام نمایید:

  1. تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی
  2. اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت (با این توضیح که رسید متقاضی کارت ملی و یا گواهی شماره ملی ممهور به مهر سازمان ثبت احوال می‌تواند جایگزین کارت ملی باشد)
  3. اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی حصر وراثت متوفی ( شایان ذکر ا ست در صورتی که مادر در عداد وراث باشد؛ مستنبط از بند ب ماده 892 قانون مدنی جهت کنترل حاجب، صفحات شناسنامه مربوط به تعداد فرزندان پدر و مادر متوفی نیز الزامی است)
  4. در صورتیکه متوفی داراي وصیت نامه رسمی باشد که در گواهی حصر وراثت نیز به آن اشاره شده است، ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیت نامه نیز ضروري می‌باشد.

لیست دفاتر فعال جهت اقدام

 

اطلاعات شرکت