شرکت سرمایه گذاری

۱۴۰۰

سال مهار تورن و رشد تولید

۱۴۰۰

سال نو مبارک

۱۴۰۰

ماه مبارک رمضان

۱۴۰۰
 • 01
  شرکت سرمایه گذاری
 • 02
  سال مهار تورن و رشد تولید
 • 03
  سال نو مبارک
 • 04
  ماه مبارک رمضان

معرفی

معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه - ماده 1 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی جدید ، محسوب می گردد.
Image
Image
شرکت سرمایه گذاری در بورس
وسرضوی در کدال
بورس
Client 1

اطلاعات شرکت