تاریخچه

Image
Image

تاریخچه

 شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه - ماده 1 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی جدید ، محسوب می گردد. این شرکت سرمایه گذاری در تاریخ 1385/7/26 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 27616  و شناسه ملی 10380430077 مورخ 1385/07/27 در اداره ثبت اسناد و املاک نـاحیه 2 مشهـد به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1393/08/10 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/10/11 به شرکت سهامی عام با نام شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی (سهامی عام) تبدیل شده است. در اجرای ابلاغیه مورخ 1399/02/09 مقام معظم رهبری و آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت در تاریخ 1399/04/01 سهام سهامدارن سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده بودند به این  شرکت انتقال پیدا کرده است. مرکز اصلی شـرکت در حال حاضر : مشهد - احمد آباد - ابوذر غفاری 1 - پلاک 138 می باشد.

دپارتمان شرکت

Image

هیئت مدیره و مدیر عالم

اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل

آقای جواد آزاد  

آقای مهدی یوسفی نیک 

فوق لیسانس فقه و حقوق 

آقای محمد صادق زنجانی جامی

 فوق لیسانس عمران 

آقای علیرضا قرایی

 لیسانس مهندسی برق 

خانم مریم طحانی مقدم 

 لیسانس علوم اقتصادی 

آقای علی اصغر صراف
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

درباره شرکت

سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

اطلاعات شرکت