سلام-----------------------------

لطفا به اطلاع تعاونیها برسانید اگر در مدارک ارسالی قبلی نباشد مججدا تهیه و ارسال گردد ممنون

مدارک و مستندات لازم :

1- تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی افراد معرفی شده به صورت واضح

2-شماره حساب دقیق افراد ( شبا لازم نیست)-کد شعبه بانک- نام بانک -نام شعبه- نام شهر 

3- شماره تماس منزل و همراه افراد معرفی شده 

4-اخذ تاییدیه کتبی یا لیست بیمه تایید شده یا تاییدیه بیمه تامین اجتماعی برای اشتغال افراد در سه سال 94،95،96

5- مهر و امضاء فرم تعهدنامه توسط کلیه اعضای هیات مدیره شرکتهای تعاونی

6-ارسال لیست مانده طلب کارکنان شرکت تعاونی با سربرگ و مهر شرکت و امضا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- ارسال مدارک آماده شده از طریق پست پیشتاز به :

تهران-شهرک قدس-ایران زمین-خ مهستان-شماره 15- کد پستی 1465834581 طبق 2 دفتر سهام عدالت آقای سجاد کریمی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بعد از کنترل مدارک جهت روز اخذ چک با شما تماس خواهیم گرفت.

توجه: در صورتی که یکی از افراد امکان حضور در سازمان خصوصی سازی جهت دریافت چک را نداشته باشد می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نمونه متن وکالتی که ارسال شده است را برای وکیل خود تهیه و ارسال نماید.

 

 
 
۳ پیوست دارد