این سامانه برای مشاهده خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام عدالت، ویرایش شماره شبا و شماره تلفن همراه است.

برای ورود به سامانه، شماره تلفن همراه بایستی تحت مالکیت فرد و متعلق به همان کدملی باشد.
در صورت عدم تطابق کدملی و شماره تلفن همراه، از طریق سامانه sahamedalat.ir می توانید شماره تلفن همراه در مالکیت خود را ثبت نمائید.
در صورت تمایل به تغییر شماره شبا یا شماره تلفن همراه تحت مالکیت و تائید شده، می¬توانید پس از ورود به سامانه sahamedalat.ir ، نسبت به ویرایش آن اقدام فرمائید.
مسئولیت فردی برای حفاظت از محرمانگی اطلاعات بر عهده سهامدار عدالت است.
فعالیت مراجعین در این سامانه ثبت شده و قابل پیگیری می‌باشد.
مسئولیت استفاده از کد تایید پیامک شده، توسط هر شخص دیگر به عهده سهامدار است.
هرگونه استفاده از اطلاعات مندرج به وسیله فرد دیگر یا اشخاص ثالث به شدت ممنوع و مسئولیت آن به عهده سهامدار است.
دسترسی و استفاده از این سامانه محدود، غیرقابل انتقال و صرفا مجاز برای استفاده از آن توسط شما فراهم گردیده است
تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات از سازمان خصوصی سازی 1399/04/20 می باشد.