تعریف طرح : منظور از سهام عدالت ، فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین ، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است .اهداف طرح : 

- توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم ، به منظور تأمین عدالت اجتماعی .

- متکی به خود نمودن خانواده های نیازمند و کاهش وابستگی آنان به کمکهای دولت از طریق نهادهای حمایتی.

- ایجاد درآمد دراز مدت برای خانواده های کم درآمد .

- تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها .

- کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی .

- ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع اقتصادی ، انسانی و فناوری .

- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به رشد آن .

- افزایش سطح عمومی اشتغال .

- کاستن از بار مسئولیت ومدیريت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی .

- کار آمد ترکردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی .ارکان طرح : 

الف - مجلس شورای اسلامی .

ب - هیأت وزیران

پ – ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت ، با عضویت :

رئیس جمهور ( رئیس ستاد ) ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر کشور ، وزیر صنایع و معادن ، وزیر تعاون ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، وزیر دادگستری ، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، فرمانده نیروی مقاومت بسیج ، سرپرست کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، رئیس سازمان بهزیستی كشور ، رئیس دفتر امور مناطق محروم كشور ، رئییس سازمان ثبت احوال کشور ، رئیس سازمان خصوصی سازی ( دبیر ستاد) (1)

توضیح اینکه شش عضو آخر بدون حق رأی در جلسه شرکت می کنند . (2)

اختیارات ستاد مرکزی عبارتند از :

- واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده 14 قانون برنامه سوم ؛ تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم .

- تعیین اولویت مشمولان طرح

- تعیین اولویت استانها

- تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم

- تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها

- انجام هر گونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب آئین نامه شماره 104159/ت 36254 ﻫ مورخ 28/8/85 مصوب هیأت وزیران (3)ت – دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت (سازمان خصوصی سازی)که اهم وظایف آن عبارت است از :

- گردآوری آمار مشمولان دریافت سهام عدالت هر مرحله از سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها و ارسال فرم های جمع آوری اطلاعات مشمولان .

- برگزاری جلسات توجیهی برای نمایندگان سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها قبل از توزیع فرم ها ی هر مرحله و تبیین نقش نمایندگان استانها .

- تبیین دستورالعملها و مستندات مربوط به نمایندگان استانها ، پاسخگویی به پرسشها و رفع اشکالات آنان

- ایجاد وحدت رویه در عملیات توزیع ، تکمیل و جمع آوری فرم های اطلاعات

- تحویل بسته های فرم های جمع آوری اطلاعات به نمایندگان استان ها و تنظیم صورتجلسه تحویل و ارئه یک نسخه آن به نمایندگان استان .

- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت تحویل به موقع فرم های تکمیل شده با رعایت زمان بندی ابلاغ شده از سوی ستاد مرکزی

- کنترل آماری فرم های دریافتی و تحویل شده و رفع مغایرتهای احتمالی

- تنظیم صورتجلسه تحویل فرم های تکمیل شده و ارائه یک نسخه آن به استانث : شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، با عضویت :

رئیس جمهور ، یا معاون اول وي به عنوان رئیس شورا ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ( دبیر شورا ) ، وزیر تعاون ، وزیر وزارتخانه ذیربط ، وزیر دادگستری ، وزیر اطلاعات ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، رئیس دیوان محاسبات کشور ، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، رئيس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ، سه نفر خبره (4)

ج : هیأت واگذاری ، با عضویت :

وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رئیس ) ، وزیر دادگستری ، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( بدون حق رأی ) ، وزیر وزارتخانه ذیربط ( بدون حق رأی ). (5)

چ : وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

ح : وزارت تعاون

خ : ستادهای استانی ، با عضویت :

استاندار (رئیس ستاد ) ، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر ستاد )، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، رئيس سازمان صنايع و معادن استان ، مديركل تعاون استان ، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان ، رئيس سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي استان ، رئيس كل دادگستري استان ، يكي از نمايندگي هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي استان (به انتخاب وزير ذيربط) ، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان ، رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران استان ، فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان ، مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان ، مديركل بهزيستي استان ، مديركل ثبت احوال استان ، مسئول دبيرخانه مناطق محروم استان . (6) 

وظایف ستادهای استانی :

- مدیريت جمع آوری اطلاعات مشمولین طرح

- بررسی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات مشمولین طرح بر اساس معیارهای دستورالعمل مصوب ستاد

- پیگری ثبت و راه اندازی شرکت های تعاونی عدالت استانی

- ارائه پیشنهاد به ستاد مرکزی سهام عدالت در موضوعات مختلف از جمله اولویت مشمولین و اولویت استان ذیربط

- ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح برای عضویت در تعاونی های عدالت

- تطبیق فهرست اعضای تعاونی ها با فهرست افراد فراخوان شده .

- رسیدگی به شکایات واصله در مورد معرفی مشمولین و عضو پذیری تعاونی ها

- نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضاء تعاونی برای شرکت در مجمع عمومی تعاونی

- بررسی و ارزیابی عملکرد مسائل مربوط و مشکلات تعاونی ها و تهیه گزارش های لازم و ارائه به ستاد مرکزی

- بررسي و ارائه گزارش عملكرد مرحله اي برنامه توزيع سهام عدالت (7)

- تشکیل هیأتهای موضوع مواد 3 و 4 دستورالعمل 116 مورخ 10/8/85 ستاد مرکز ی

- راهبری ، پیگیری انجام وظایف و نظارت بر عملکرد هیأتهای مواد 3 و 4

- دریافت و جمع بندی اطلاعات در سطح استان وکنترل و بازبینی و تاييد آنها

- برقراری ارتباط با دبیرخانه ستاد مرکزی در جهت اجرای دستورالعملها و موارد ابلاغي در سطح استان (8)

د : کلیه دستگاهها و تشکل های معرفی مشمولان طرح

ذ : شرکت کارگزاری سهام عدالت :

هم اکنون شرکت مذکور منحل گردیده و در حال تصفیه می باشد .

ر : شرکت های تعاونی عدالت شهرستان به تعداد 341 شرکت تا کنون

ز : شرکت های سرمایه گذاری استان

ژ : کانون شرکت های سرمایه گذاری استانها

س : هیأت ماده 3 ( در سطح هر روستا ) موضوع مصوبه شماره 116 مورخ 10/8/85 ستاد مرکزی ، با عضویت : 

دهیار یا نماینده بخشدار ( مسئول هیأت ) ، یک نماینده از شورای روستا ( در موارد نداشتن شورا ، یک نفر معتمد محل به انتخاب بخشدار )، یک نماینده از نیروی مقاومت بسیج ، یک نماینده از جهاد کشاورزی ، یک نماینده از بهداشت و درمان ( بهورز روستا ) و یک نماینده از کمیته امداد امام خمینی (ره )

وظایف هیأتهای ماده 3 :

- جمع آوری اطلاعات

- تکمیل فرم های اطلاعاتی که قالب آن از سوی دبیرخانه مرکزی ارائه خواهد شد .

- جمع بندی و ارسال اطلاعات برای هیأتهای موضوع ماده 4ش : هیأت ماده 4 ( در سطح شهرستان ) موضوع مصوبه شماره 116 مورخ 10/8/85 ستاد مرکزی ، با عضویت :

فرماندار ( مسئول هیأت ) ، یک نماینده از شورای شهرستان ، فرمانده نیروی مقاومت بسيج شهرستان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، نماینده اقتصاد و دارایی در شهرستان و یک نماینده از دفتر مناطق محروم شهرستان .

وظایف هیأتهاي ماده 4 :

- پیگیری ، تشکیل و راه اندازی هیأتهای موضوع ماده 3

- دریافت و جمع بندی اطلاعات در سطح شهرستان

- کنترل ، بازبینی و صحه گذاری اطلاعات .

- رسیدگی به شکایات و نظارت بر عملکرد هیأت های موضوع ماده 3

- پیگیری دستورالعملها و سایرموارد ابلاغی در سطح شهرستان .
اضافه كردن محتوا...