چاپ
دسته: اطلاعیه های سهام
بازدید: 664

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت  استان خراسان رضوی (سهامی عام)

نماد : ( وسرضوی)    "نوبت دوم"

شماره ثبت 27616 و شناسه ملی 10380430077

چون جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به روش الکترونیکی (غیرحضوری ) مورخ 30/10/99  به حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حاصل نگردید لذا مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم به روش الکترونیکی (غیرحضوری) شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی در ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 20/11/99 به آدرس مشهد-ميدان تلویزيون - ابتداي بلوار شهيد منتظري بعد از پمپ بنزين - مركز رفاهي دانشگاه فردوسی مشهد بصورت الکترونیک به آدرس تارنما  https://dima.csdiran.ir برگزار می شود از کلیه نمایندگان حقیقی و یا حقوقی سهامدارا ن ثبتی و یا وکیل و یا قائم مقام قانونی صاحب سهم دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موارد ذیل به تارنمای فوق مراجعه نمایند . 

 الف -دستور جلسه:

 

ب – نحوه حضور الکترونیکی در مجمع  :

بمنظور حضور الکترونیکی در مجمع از تاریخ 16/11/99 به تارنما https://dima.csdiran.ir مراجعه فرمایند .

از کلیه کاندیدهای تایید صلاحیت شده دعوت بعمل میاید تا در تاریخ 20/11/99 در محل برگزاری مجمع فوق الذکر حضور داشته باشند .

 

      هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

 

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

 لینک به روزنامه

لینک به سایت کدال