آگهی دعوت مجمع فوق العاده به روش الکترونیکی (غیرحضوری)

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت  استان خراسان رضوی (سهامی عام)

نماد : ( وسرضوی)

شماره ثبت 27616 و شناسه ملی 10380430077

 مجمع فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی در ساعت 12 صبح روز سه شنبه مورخ 30/10/99

به آدرس مشهد-ميدان تلویزيون - ابتداي بلوار شهيد منتظري بعد از پمپ بنزين - مركز رفاهي دانشگاه فردوسی مشهد بصورت الکترونیک به آدرس تارنما  https://dima.csdiran.ir برگزار می شود از کلیه نمایندگان حقیقی و یا حقوقی سهامدارا ن ثبتی و یا وکیل و یا قائم مقام قانونی صاحب سهم دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موارد ذیل حضور بهم رسانند .

 الف -دستور جلسه:

  • تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
  • اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

 

ب – نحوه حضور الکترونیکی در مجمع  :

بمنظور حضور الکترونیکی در مجمع از تاریخ 27/10/99 به تارنما https://dima.csdiran.ir مراجعه فرمایند .

 

  • دعوت کننده مجمع :

      هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

 

  • برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی :

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

ارتباط به سامانه کدال

مشاهده روزنامه