سهامداران سهام عدالت می توانند جهت مشاهده خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام عدالت، ویرایش شماره شبا و شماره تلفن همراه خود از لینکی که در سایت شرکت قرار داد شده عملیات فوق را انجام دهند ، لازم به ذکر است هشدارهای قرارداده شده را حتماً رعایت نمایند.