مقام معظم رهبري(مدظله): يك مسئله مهم درباره انتخابات حضور حداكثري است هر چه جمعيت بيشتر در انتخابات شركت كند استحكام نظام و اعتبار كشور بالاتر خواهد رفت.