با توجه به نامه سازمان خصوصی سازی در راستای جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان خراسان رضوی سهامدار شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی ، نامه پیوست ، جدول پیوست نامه را تکمیل و به این شرکت ارسال نمایند.

نامه سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی مبنی بر تقسیم نشدن سود بین شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستان می باشد که در ذیل پیوست میگردد.

بر اساس مصوبه دولت، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان بابت جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد.

امکان ثبت شماره شبای مشمولان در سامانه سهام عدالت از امروز(24 تیرماه) تا دوشنبه(15 مردادماه) برای مدتی محدود فعال شد.


به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی اشرف عبدالله پور حسینی، اظهار داشت: توزیع سود سهام عدالت مشمولانی که ثبت نام قطعی کرده اند اما تا سال ۹۵ از دنیا رفته اند از اول تیر ماه امسال آغاز می شود.