چاپ
دسته: اخبار و اطلاعیه ها
بازدید: 105

برعلیه سازمان بخاطر عدم رعایت قانون کار در پرداخت معوقات به کارکنان تعاونیها توسط گروه پیگیر تعاونیها