بر اساس مصوبه دولت، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان بابت جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت دولت به پیشنهاد وزارت اقتصاد مبلغ 25 میلیارد تومان از منابع سود شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت بابت سال مالی 94و قبل از آن که به حساب خزانه واریز شده و می‌شود برای جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت بابت دوره فعالیت 94 تا 96به عنوان هزینه های ساماندهی طرح مزبور در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد.

 
انتهای پیام/