معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی استناد به مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ هیئت محترم وزیران گفت: مقرر شد ساعات کار ادارات در سطح استان، ۷ صبح تا ۱۳ و روزهای پنجشنبه تا آخر مردادماه سال جاری تعطیل باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، کوکب موسوی با استناد به مصوبه مورخ 1400/4/16 هیئت وزیران و پیرو مکاتبات قبلی، موضوع مدیریت مصرف برق در فصل تابستان، بخشنامه 4 بندی را به کلیه اعضای شورای اداری استان ابلاغ  کرد.
در بخشی از این مکاتبه چنین آمده است:
"با هدف کاهش و منظم نمودن اعمال خاموشی مشترکان خانگی و تجاری، ضمن اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه از تاریخ 1400/4/17 تا آخر مردادماه سالجاری و ساعات کار ادارات در طول سایر ایام هفته از 7 صبح تا 13، شایسته است در خصوص موارد ذیل اقدام لازم به عمل آید:

1- 
ضمن رعایت صرفه جویی برق در طول ساعات کاری، در خارج از ساعات اداری نیز سیستمهای برقی غیر ضرور قطع گردد. در صورت عدم رعایت موضوع، شرکت توزیع برق موظف به قطع برق مشترک خواهد بود.
2- 
با توجه به مسئولیت دیسپاچینگ ملی ایران، به منظور حفظ پایداری شبکه برق کشور، دستورات مرکز یاد شده برای کلیه مدیران برق و مشترکان بزرگ لازم الاجراست.
3- 
مراکز درمانی و سایر دستگاه‌های خدمت رسان که مکلف به ارائه خدمات مناسب و شبانه روزی به مردم شریف هستند، از این بخشنامه مستثنی می‌باشند.
4- 
کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که در ارائه خدمات ضروری آنها به شهروندان و سایر ادارات، خلل و وقفه‌ای ایجاد نگردد و شهروندان در استفاده خدمات ضروری با مشکل مواجه نشوند."

گفتنی است تصویر مکاتبه یاد شده به شماره 38/3/12171 مورخ 1400/4/17 از طریق منوی "بخشنامه‌ها و مصوبات" پرتال معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی در دسترس قرار داده شده است.