به استناد آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت مصوبه 99/05/04 شورای عالی بورس و اوراق بهادار از کلیه افراد داوطلب متقاضی عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

که جزو مشمولین سهام عدالت این استان بوده و روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند در صورت تمایل به عضویت هیئت مدیره این شرکت  با مطالعه و رعایت مفاد دستور العمل تائید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد های مالی از طریق سامانه ستان (www.setan.seo.ir) حداکثر تا ساعت 24 مورخ 99/05/15 به این شرکت اعلام نمایند.

شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3