آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

نقل شده:رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود:شب نیمه شعبان در خواب دیدم جبرئیل بر من نازل شد و فرمود:ای محمّد(صلی الله علیه و آله) در چنین شبی خوابیده‎ای؟ گفتم:این شب چه شبی است؟نيمه شعبان

نيمه شعبان

نیمه شعبان

اعمال و فضائل احیای نیمه شعبان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده بمنظور اتخاذ تصمیم درمورد بندهایی از نامه  مورخ 20/9/97سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال مالی منتهی به 31/6/97 این شرکت در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 25/11/97 به آدرس مشهد-خیابان کوهسنگی-کوهسنگی 17 پلاک 13 مجتمع فرهنگی رفاهی رشد برگزار می گردد.

از کلیه سهامداران (شرکت های تعاونی سهام عدالت خراسان رضوی عضو) دعوت می گردد تا یک نفر نماینده قانونی و تام الاختیار خود را جهت شرکت در جلسه کتباً معرفی نمایند.

 

دستورجلسه:

1-         گزارش هیئت مدیره

2-         حذف بندهای 2-3-4-6 از خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی 24/8/97

3-         اصلاح مبلغ حق حضور اعضاء هیئت مدیره

4-         اصلاح مبلغ حق الزحمه بازرس

5-         سایر مواردی که اتخاذ  تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده میباشد

هیأت مدیره

 

لینک روزنامه

لینک کدال

با موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و بنا به درخواست سازمان خصوصي سازي، امكان ثبت شماره شباي مشمولان سهام عدالت در سامانه سهم عدالت از امروز (11 دي ماه ) فعال گرديد.
امكان ثبت شماره شباي مشمولان سهام عدالت به مدت محدود مجدداً فعال شد.

 با موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و بنا به درخواست سازمان خصوصي سازي، امكان ثبت شماره شباي مشمولان سهام عدالت در سامانه سهم عدالت از امروز (11 دي ماه ) فعال گرديد.