آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

 

  1. شهادت معصومانه سردار بزرگ و بی رقیب آوردگاههای نبرد علیه ظلم و تجاوز را تسلیت میگویم . بیشک دولت درمانده عراق که در پایتخت و مرکز حکومت بی تدبیرش خوک صفتان آمریکای جنایتکار اینگونه بیشرمانه جولان میدهند باید پاسخگوی این فاجعه دردناک باشد . روحش شاد و مسیرش پر رهرو .

توضیح سازمان خصوصی سازی در خصوص توزیع سود سهام عدالت

سازمان خصوصی سازی در خصوص توزیع سود سهام عدالت به مشمولان توضیحاتی را ارائه داد.