به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، طرح سهام عدالت در حالی از سال 1385 تا کنون در حال اجرا است که بیش از 49 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول این سهام هستند.

در این راستا سازمان خصوصی سازی به منظور فرهنگ سازی بهتر و پاسخ به ابهامات و پرسش های موجود در این زمینه، اقدام به انتشار مطلبی شامل مهمترین پرسش های قابل طرح در زمینه سهام عدالت و پاسخ به آنها به شرح زیر کرده است:

  1. شهادت معصومانه سردار بزرگ و بی رقیب آوردگاههای نبرد علیه ظلم و تجاوز را تسلیت میگویم . بیشک دولت درمانده عراق که در پایتخت و مرکز حکومت بی تدبیرش خوک صفتان آمریکای جنایتکار اینگونه بیشرمانه جولان میدهند باید پاسخگوی این فاجعه دردناک باشد . روحش شاد و مسیرش پر رهرو .

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
 استان خراسان رضوی (سهامی عام)

شماره ثبت 27616و شناسه ملی 10380430077

 

توضیح سازمان خصوصی سازی در خصوص توزیع سود سهام عدالت

سازمان خصوصی سازی در خصوص توزیع سود سهام عدالت به مشمولان توضیحاتی را ارائه داد.