رسیدگی به اعتراضات مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک - خبرآنلاین

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: از تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری اعتراضاتی که از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی ثبت شوند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.