لینک دانلود اساسنامه

 

اسنامه کانون شرکت­های سرمایه­گذاری

سهام عدالت

 

 

فصل اول: كليات

 

تعريف اصطلاحات، مدت ، تابعيت و مركز اصلي كانون:

ماده 1- كليه­ی اصطلاحات و واژه­هايي كه در ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف شده است، با همان مفاهيم در این اساسنامه كاربرد دارد و واژه­هاي ديگر به شرح زير تعريف مي­شود:

قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي مي­باشد.

سبا : منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده­ی 5 قانون بازار اوراق بهاداراست.

كانون: منظور كانون شركت­هاي سرمايه­گذاري سهام عدالت است كه بر طبق این اساسنامه تاسيس و اداره مي­شود.

عضو: منظور شرکت سرمایه­گذاری استانی موضوع ماده­ی 6 است که طبق ماده­ی 42 به عنوان عضو کانون ثبت می­شود.

شرکت سرمایه پذیر: شرکتی است که یک یا چند عضو کانون در آن سهام دارند.

 

ماده 2- نام كانون«كانون شركت­هاي سرمايه­گذاري سهام عدالت» است.

 

ماده 3- كانون، تشكل خود انتظام به شكل غير دولتي، غير تجاري، غير انتفاعي، غير سياسي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه در اجراي ماده 53 قانون بازار اوراق بهادار و براساس دستورالعمل تشكيل و ثبت كانون­هاي فعال در بازار اوراق بهادار، براي مدت نامحدود تشكيل مي­شود و از مصاديق كانون­هاي تعريف­شده در بند 5 ماده­ی يك قانون بازار اوراق بهادار محسوب مي­شود.

تبصره 1: منابع مالي كانون از طريق حق پذيرش، حق عضويت، سپرده­هاي اعضا، كمك­هاي بلاعوض، درآمد دوره­هاي آموزشي و فعاليت پژوهشي، درآمدهاي سپرده­ی بانك­ی، درآمد سرمایه گذاری در اوراق مشاركت و گواهي سپرده و يا منابع ديگر تامين مي­شود.

 

تبصره 2: سال مالي كانون از اول دي ماه هر سال آغاز و سي­ام آذرماه سال بعد پايان مي­يابد.

شروع فعاليت سال اول از تاريخ تاسيس كانون خواهد بود.

 

ماده 4- تابعيت كانون ايراني است.


ماده 5- مركز اصلي كانون در شهر تهران است و در صورت لزوم، انتقال مركز اصلي كانون به هر شهر ديگر در داخل كشور منوط به تصويب مجمع عمومي عادي مي­باشد. تعيين و تغيير نشاني مركز اصلي كانون در شهر مورد نظر بنا به تصويب هيأت مديره صورت خواهد گرفت. هيأت مديره­ی كانون مي­تواند در هر موقع در داخل يا خارج كشور، شعبه يا نمايندگي داير يا منحل نمايد.

 

اعضاي كانون:

ماده 6- اعضاي كانون شركت­هاي سرمايه­گذاري استانی موضوع ماده­ی 35 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه­ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب مورخ 08/11/1386 مجلس شورای اسلامی می­باشد.

اهداف و موضوع فعاليت كانون:

ماده 7- این کانون به منظور ارتقاي كارايي و تعميق بازار اوراق بهادار، توسعه­ی همكاري­هاي حرفه­اي بين اعضاء و تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق این اساسنامه به عنوان اعضاي كانون پذيرفته مي­شوند، تشكيل شده است. براي حسن انجام وظايف، تنظيم فعاليت­هاي حرفه­اي و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا، كانون می­تواند ضوابط و استانداردهاي حرفه­اي و انضباطي لازم را با رعايت قانون وضع و اجرا ­كند. در راستای وصول به این اهداف، كانون فعاليت­هاي زير را دنبال   مي­كند:

1-    بهبود و توسعه روابط اعضاء با يكديگر و با سبا، بورس­ها، بازارهاي خارج از بورس، شركت­هاي سپرده­گذاري مركزي اوراق بهادار و ساير نهادهاي فعال در بازار اوراق بهادار و ايجاد بستر مناسب براي تسهيل سرمايه­گذاري اعضا در بازار اوراق بهادار.

2-    مدیریت سهام متعلق به اعضاء و اعمال حقوق سهامداری در مجامع عمومی شرکت­های سرمایه­پذیر.

3-    اداره­ی سبد دارایی اعضاء.

4-    ارائه اطلاعات، گزارش­هاي تحليلي در حوزه فعاليت شركت­هاي عضو، جهت انجام تحقيقات كاربردي.

5-    اعتلاي اعتبار و وجهه­ی اعضا نزد جامعه از طريق ترويج استانداردهاي اخلاق حرفه­اي و ترغيب اعضا به رعايت قوانين و مقررات.

6-     ارتقاء وتوسعه دانش حرفه­اي مديران و كاركنان اعضا از طريق گسترش و بهبود آموزش­هاي حرفه­اي، توسعه­ی روابط با موسسات آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي، انجام تحقيقات و انتشار نشريات تخصصي.

7-    تهيه برنامه­هاي لازم به منظور التزام اعضاي كانون به رعايت قوانين و مقررات­، برقراري سيستم­هاي كنترل داخلي، احترام به اخلاق حرفه­اي و تاكيد بر ارائه­ی گزارش­هاي شفاف و منصفانه به بازار اوراق بهادار.

8-    تبادل نظر و تشريك مساعي با قانون­گذاران و مراجع تصميم­گيري و مشاركت در تدوين قوانين و مقررات در جهت توسعه­ی بازار كارآمد اوراق بهادار و حفظ منافع سرمايه­گذاران.

9-    تشكيل جلسات، همايش­ها، كارگاه­ها و دوره­هاي آموزشي جهت تبادل اطلاعات و افزايش سطح دانش مديران و كاركنان اعضا به منظور توسعه­ی بازار اوراق بهادار كشور.

10-     همكاري با انجمن­ها، كانون­ها، و نهادهاي مشابه بين­المللي و نيز نهادهاي آموزشي و پژوهشي مالي بين­المللي در راستاي توسعه­ی حضور بازار اوراق بهادار كشور در جامعه­ی مالي جهاني و عضويت احتمالي در آنها.

11- رسيدگي به اختلافات اعضا و ساير اشخاص ذيربط ناشي از فعاليت حرفه­اي آنها در بازار اوراق بهادار و ميانجي­گري جهت حل و فصل اختلافات احتمالي بين اعضاي كانون در اجراي ماده­ی 36 قانون بازار اوراق بهادار.

12-     تشكيل كارگروه­ها وكميته­هاي تخصصي در كانون مانند كارگروه­ها و كميته­هاي حقوقي، آموزشي و مشاوره در راستاي ارائه­ی خدمات كارآ و موثر به اعضا.

13- بررسي و تحقيق در مورد ديدگاه­ها، مشكلات وموانع كسب و كار اعضا در بازار اوراق بهادار و انعكاس آنها به مقامات مسئول و ارائه­ی پيشنهادهايي براي رفع این مشكلات و موانع.

14- وضع و نظارت بر اجراي اصول و مباني اخلاق حرفه­اي و انضباطي در چارچوب قوانين و مقررات و نهادينه كردن و ترويج آن بين اعضا.

15- ارتقاي آگاهي­هاي عمومي در مورد ضرورت مشاركت جمعي در بازار اوراق بهادار و تلاش براي بسط فرهنگ سرمايه­گذاري و دانش مالي در بين خانوارهاي ايراني.

16-پايش تحولات و عملكرد بازار اوراق بهادار با هدف كمك به مقام ناظر جهت نظارت و تنظيم بازار اوراق بهادار كارآمد و منصفانه.

تبصره: با عضویت هر یک از اعضا در کانون، حق رأی عضو ناشی از سهام وی در شرکت سرمایه­پذیر، به کانون منتقل شده و بنابراین کانون حق دارد از جانب آن عضو در مجامع عمومی شرکت­های سرمایه­پذیر، حضور یافته و رأی ­می دهد. در صورتی که موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره در مجامع عمومی شرکت­های سرمایه­پذیر طرح گردد و یک یا چند عضو کانون برای تصدی سمت عضو هیأت مدیره­ی شرکت سرمایه­پذیر نامزد شده باشند، کانون در اعمال این اختیار موظف است به عضو یا اعضای نامزد شده رأی دهد. در صورتی که عضو یا اعضای نامزد شده، به عضویت هیأت مدیره­ی شرکت­های سرمایه­پذیر انتخاب شوند، حق تعیین نماینده یا نمایندگان عضو یا اعضای مذکور برای شرکت در هیأت مدیره­ی شرکت­های سرمایه­پذیر، صرفاً در اختیار کانون است. حقوق مندرج در این تبصره با عضویت عضو در کانون، از وی سلب و به کانون منتقل شده و بدون تغییر این اساسنامه قابل برگشت نیست.

 

چارچوب فعالیت

ماده8-  فعالیت کانون تحت نظارت سبا است و تمامی ارکان کانون و اعضای آن مکلفند، مقررات مصوب ارکان بازار اوراق بهادار ( از جمله شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سبا) را رعایت و اجرا نمایند. رسیدگی به تخلفات کانون و ارکان آن از مقررات مذکور براساس مقررات موضوع ماده­ی 18 آیین­نامه­ی اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 03/04/1386 هیأت وزیران خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : اركان كانون

 

 

ماده 9- اركان كانون عبارت است از :

·        مجامع عمومي

·        هيأت مديره

·        هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات

·        بازرس/حسابرس

 

مجامع عمومي:

ماده 10- كانون داراي دو مجمع عمومي عادي و فوق­العاده مي­باشد. مجامع عمومي كانون از اجتماع اعضاي كانون يا نمايندگان آنها تشكيل مي­شوند.

تبصره 1: هر يك از اعضاي كانون مي­تواند مديرعامل يا يك نفر از ميان اعضاي هيأت مديره­ی خود را براي شركت در مجمع عمومي به كانون معرفي نمايد. نمايندگان اعضاي كانون بايد طي نامه­ی رسمي با امضاي مجاز از طرف عضو مربوطه، به كانون معرفي گردند.

تبصره 2: در مجامع عمومي هيچ يك از اعضاي كانون نمي­تواند وكالت بيش از يك عضو ديگر كانون را بر عهده داشته باشد.

 

ماده 11- مجامع عمومی کانون، به طور معمول به دعوت هیأت مدیره تشکیل می­گردد. با این حال بازرس/ حسابرس نیز می­تواند در مواقعی که ضروری تشخیص می­دهد، مجمع عمومی کانون را دعوت نماید. همچنین چنانچه تشكيل مجمع عمومي توسط حداقل يك پنجم اعضاي داراي حق رأي با ارائه برنامه­ی زماني و ارائه­ی دلايلي براي آن درخواست شود، هيأت مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر، دعوت كند. درغير این­صورت درخواست­كنندگان مي­توانند دعوت مجمع را از بازرس/ حسابرس كانون خواستار شوند و بازرس/ حسابرس مكلف خواهد بود كه با رعايت تشريفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايد وگرنه درخواست­كنندگان حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند، به شرط آن كه كليه­ی تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت مديره و بازرس/حسابرس تصريح نمايند.

 

ماده 12- دعوت به تشکیل مجامع عمومي كانون، از طریق ارسال دعوتنامه­ی مکتوب به اعضاء ( از طریق پست سفارشی) و نشر آگهی در روزنامه­ی کثیرالانتشار که آگهی­های مربوط به کانون در آن منتشر می­شود، به عمل می­آید. در دعوتنامه و آگهی دعوت باید دستور جلسه، تاریخ، ساعت و نشانی کامل محل تشکیل جلسه قید شود. فاصله­ی بین نشر آگهی در روزنامه و تاریخ ارسال دعوتنامه کتبی با تاریخ تشکیل مجمع عمومی مربوط باید حداقل 10 روز باشد.

تبصره:    در صورتی که دعوت به تشکیل مجمع توسط بازرس- حسابرس یا یک پنجم اعضای دارای حق رأی مطابق ماده­ی 11 صورت می­پذیرد، نشر دعوتنامه در روزنامه­ی کثیرالانتشار کانون در یک نوبت کافی است و ارسال دعوتنامه از طریق پست سفارشی ضرورت ندارد.

ماده 13-  مجامع عمومي به رياست رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره يا يكي از اعضاي هيأت مديره كه بدين منظور توسط هيأت مديره انتخاب شده باشد و در غياب آنها به رياست يكي از نمايندگان اعضاي حاضر به انتخاب مجمع عمومي تشكيل خواهد گرديد؛ مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه­ی آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در این صورت رئيس مجمع از بين اعضاي حاضر درجلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. دو نفر از نمايندگان اعضاي حاضر در جلسه از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب مي­شوند. همچنين مجمع يك نفر منشي از بين نمايندگان اعضاي داراي حق راي يا از خارج تعيين مي­نمايد.

 

ماده 14-  هر عضو كانون فقط يك رأي در مجامع عمومي و فوق­العاده خواهد داشت.

 

ماده 15-  اعضاي هيأت مديره در جلسات مجامع عمومي كانون حضور خواهند يافت و رسميت مجامع عمومي توسط رئيس مجمع اعلام خواهد شد. منشي موظف است فهرستي از نمايندگان اعضاي داراي حق رأي تهيه و تنظيم نموده و به امضاي ايشان برساند تا رسميت جلسه محرز گردد.

 

ماده 16- مجمع عمومي عادي برای رسیدگی و تصویب صورت مالی کانون، بايد حداكثر تا چهار ماه بعد از پايان هر سال مالي تشكيل شود، همچنين دعوت براي سایر مجامع عمومی عادی و مجمع عمومي فوق­العاده در مواقع لزوم صورت مي­گيرد.

تبصره: چنانچه هيأت مديره­ی كانون، مجمع عمومي عادي سالانه را برای رسیدگی و تصویب صورت­های مالی کانون، در موعد مقرر دعوت نكند، بازرس/حسابرس كانون مكلف است مجمع مزبور را دعوت نمايد.

 

ماده 17-در مجمع عمومي عادي حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاي داراي حق رأي ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد، مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از اعضاي داراي حق رأي رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد کرد؛ به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

 

ماده 18-در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه يك آراي حاضرين در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. مگر درمورد انتخاب رئيس، منشي و ناظرين مجمع، مديران و بازرس/ حسابرس (اصلي و علي­البدل) كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود.

ماده 19- وظايف مجمع عمومي عادي عبارتند از:

1-    استماع گزارش هيأت مديره در مورد فعاليت دوره­ی عملکرد كانون و بررسي و تصويب خط مشي و برنامه­هاي پيشنهادي براي سال آينده.

2-    تعيين خط مشي­ها و سياست­هاي كلي كانون.

3-    استماع گزارش بازرس/حسابرس.

4-    بررسي و تصويب صورت­هاي مالي دوره­ی عملكرد کانون.

5-    انتخاب روزنامه­ی كثيرالانتشار جهت نشر آگهي­هاي كانون.

6-    انتخاب بازرس/حسابرس و تعيين حق­الزحمه­ی وي.

7-    انتخاب اعضاي هيأت مديره­ی كانون و تعيين حق­الزحمه­ی آنها.

8-    بحث و اخذ تصميم درباره ساير موضوعاتي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق­العاده نباشد.

 

ماده 20-  هرگاه در مجامع عمومي، همه­ی موضوعات مندرج در دستور جلسه­ی مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود، رئيس مجمع با تصويب مجمع مي­تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه­ی بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد، تعيين كند. تشکیل جلسات بعدی مجامع براساس این ماده به دعوت رسمي نیاز ندارد و در جلسات بعد، مجمع با همان حد نصاب جلسه­ی اول رسميت خواهد داشت.

 

ماده 21- مجمع عمومي فوق­العاده با حضور دو سوم از اعضاي داراي حق رأي رسميت مي­يابد. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد، مجمع براي بار بعد دعوت  و با حضور بيش از يك سوم اعضاي داراي حق رأي رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود؛ به شرط آن كه در دعوت بعدي نتيجه دعوت قبل قيد شده باشد.

 

ماده 22- تصميمات مجمع عمومي فوق­العاده همواره به اكثريت دو سوم آراي اعضاي حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

 

ماده 23- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق­العاده عبارت است از:

1-    هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا انحلال كانون پس از تصويب سبا.

2-    ادغام با ساير موسسات مشابه طبق مقررات مربوطه پس از تصويب سبا.

3-    تعيين روش تصفيه­ی كانون در موقع انحلال و انتخاب مديران و ناظران تصفيه.

 

هيات مديره:

ماده 24- هيأت مديره به عنوان نماينده­ی قانوني كانون، اداره­ی امور آن را بر عهده دارد. هيات مديره مركب از 7 عضو است كه با رأي كتبي در مجمع عمومي عادي از بین اعضای کانون براي مدت 3 سال انتخاب مي­شوند.

 

ماده 25- اشخاص حقوقي عضو كه به عضويت هيأت مديره انتخاب مي­شوند، بايد ظرف ده روز از تاریخ مجمع يك نفر از میان اعضا هیات مدیره یا مدیر عامل خود یا خارج از افراد مذکور را به نمايندگي دايمي خود به منظور تأیید صلاحیت به سبا معرفی نمایند. در شرایط مساوی اولویت با معرفی اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل باز است . در صورتی که صلاحیت حرفه­ای شخص معرفی شده به تأیید سبا نرسد، عضو مذکور ده روز دیگر پس از اعلام سبا فرصت معرفی شخص جایگزین را خواهد داشت. در صورتی که صلاحیت حرفه­ای شخص دوم نیز به تأیید نرسد، فرصت عضو مذکور برای معرفی شخص صاحب صلاحیت برای یک دوره­ی دیگر ده روزه قابل تمدید است.

تبصره1: چنانچه عضو حقوقی هیأت مدیره، ظرف مهلت­های مقرر در این ماده موفق به معرفی نماینده­ی صاحب صلاحیت نگردد، خودبه­خود از عضویت در هیأت مدیره معزول است و عضو علی­البدل مطابق ماده­ی 26 جایگزین وی خواهد شد.

تبصره2: اشخاص حقوقی عضو که به عضویت هیأت مدیره انتخاب می­شوند، بعد از معرفی نماینده­ی حقیقی خود در هیأت مدیره­ی کانون، حق تغییر وی را ندارند مگر با تأیید سبا.

تبصره3: نماینده­ی مذکور در این ماده پس از تأیید صلاحیت و قبول سمت، تمامی مسئولیت­های حقوقی ناشی از عضویت در هیأت مدیره­ی کانون را در عهده دارد. پس از اتمام دوره­ی مأموریت هر عضو یا نماینده­ی عضو هیأت مدیره، وی همچنان تا انتخاب شخص جایگزین باید به وظایف خود عمل کند؛ مگر اینکه نماینده­ی مذکور رد صلاحیت شده یا ممنوعیت قانونی داشته باشد.

تبصره4: ا نمایندگان اعضای هیأت مدیره موضوع این ماده می توانند به  صورت موظف یا غیر موظف در کانون اشتغال داشته باشند اعضای  موظف هیات مدیره و دبیر کل کانون به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری ندارند مگر اینکه به تشخیص سبا اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگر در تضاد با مسئولیت انها در هیات مدیره ی کانون نبوده و عملا به ایفای وظایف انها در کانون لطمه نزند .

 

ماده 26-  علاوه بر اعضاي اصلي هيأت مديره، دو شخص از بین اعضای کانون  به عنوان اعضای علي­البدل هيأت مديره انتخاب خواهند شد كه در صورت استعفا، معذوريت، سلب صلاحیت يا ممنوعيت قانوني كه مانع از انجام وظيفه­ی هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره می­گردد، عضو علي­البدل به ترتيبي كه مجمع عمومي تعيين كرده است، براي بقيه مدت جانشين عضو مذكور در هيأت مديره خواهد بود.

تبصره : در صورتي كه تعداد اعضاي علي­البدل براي تصدي محل­هاي خالي در هيأت مديره كافي نباشد، مديران باقي مانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي كانون را براي تكميل اعضاي هيأت مديره دعوت نمايند. هرگاه هيأت مديره از دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب مديري كه سمت او بلاتصدي مانده خودداري كند، هر ذينفع مي­تواند از بازرس/حسابرس كانون بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي، براي تكميل عده­ی مديران با رعايت مقررات اساسنامه اقدام نمايد. بازرس / حسابرس ظرف مدت ده روز مكلف به انجام چنين درخواستي مي­باشد. در صورتي كه بازرس نيز نسبت به دعوت مجمع اقدام نكند، موضوع خود به­ خود در دستور جلسه اولين مجمع عمومي قرار خواهد گرفت.

 

ماده 27- به غير از دور اول، هيأت مديره موظف است فهرست نامزدهاي عضويت در هيأت مديره را حداقل ده روز قبل از تاريخ انتخاب اعضاي هيأت مديره از طريق آگهي در محل دفتر مركزي و تارنماي كانون، به اطلاع تمامي اعضاي كانون برساند.

 

ماده 28- هيأت مديره، از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رئيس هيأت مديره براي مدت 3 سال انتخاب مي­نمايد. همچنين هيأت مديره يك نفر را از بین خود یا خارج از هيأت مديره، به عنوان دبيركل کانون براي مدت 3 سال انتخاب مي­نمايد.

تبصره 1: تجديد انتخاب رئيس و نايب رئيس هيأت مديره و دبیرکل کانون بلامانع است.

تبصره 2: هر فرد حداكثر براي دو دوره­ی متوالي می­تواند به عنوان دبيركل كانون انتخاب شود.

تبصره 3: هيأت مديره مي­تواند قسمتي از اختيارات خود را حسب مورد به دبيركل كه بالاترين مقام اجرايي كانون مي­باشد، با حق توكيل و توكيل در توكيل، با حق عزل وكيل تفويض نمايد. در این صورت دبیرکل کانون صرفاً می­تواند اختیارات مذکور را به کارکنان، وکلا یا مشاوران کانون تفویض کرده و باید بر عملکرد آن­ها نظارت نماید. تفویض اختیارات طبق این تبصره، از مسئولیت­های دبیرکل نمی­کاهد.

تبصره 4: دبيركل كانون نمي­تواند در عين حال رئیس هيأت مديره­ی كانون باشد.

 

ماده 29- هيأت مديره براي اداره­ی كانون داراي تمامي اختيارات در حدود مقررات اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي است و به ويژه عهده­دار وظايف زير است:

1-    اجرای اهداف و موضوع فعالیت کانون.

2-    اداره­ی امور كانون طبق مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومي و قوانين و مقررات كشور.

3-     اداره­ی امور مالي كانون، افتتاح حساب، استفاده از آن، دريافت مطالبات، پرداخت ديون.

4-    تهيه­ی گزارش سالانه و صورت­­هاي مالي و ارائه­ی آنها به مجمع عمومي عادي ساليانه جهت رسيدگي و تصويب.

5-    تدوين و تصويب استراتژي­ها، برنامه­ها و بودجه­ی كانون.

6-    تشكيل، ادغام و انحلال كميته­ها و كارگروه­هاي تخصصي بر حسب اقتضاء.

7-    تعيين شرایط پذيرش اعضاء با رعايت حداقل شرایط مورد نظر سبا.

8-    نمايندگي كانون در برابر اشخاص ثالث و كليه­ی ادارات دولتي و موسسات خصوصي.

9-    تهيه، تدوين واصلاح آيين­نامه­ها و ضوابط مربوط به كميته­ها و كارگروه­هاي تخصصي جهت اداره امور و انجام وظايف كانون طبق مقررات اساسنامه واجراي آنها.

10-                        نظارت كلي بر كار كميته­ها و كارگروه­هاي تخصصي و بررسي كارهاي انجام شده توسط آنها.

11-                        ارجاع پرونده­هاي اختلافات یا تخلفات به هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات یا مراحع رسیدگی به تخلفات.

12-                        برنامه­ريزي در مورد تشكيل جلسات، كميته­ها و كارگروه­هاي تخصصي.

13-                        پذيرش و سلب عضويت اعضا طبق ضوابط و مقررات پذيرش.

14-                         تدوين و اصلاح ضوابط رسيدگي به شكايات، تخلفات، اختلافات و پیشنهاد آنها به سبا جهت تصویب.

15-                        دعوت مجامع عمومي طبق مفاد اساسنامه.

16-                        بررسي لزوم تجديد نظر در مفاد اساسنامه براساس ضرورت­ها و پيشنهاد آن به مجمع عمومي فوق­العاده پس از تصويب سبا.

17-                         انتخاب اعضاي هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات ودبيركل كانون و تعيين حق­الزحمه ايشان.

18-                         اعمال حق رأي كانون جهت انتخاب نماينده­ی كانون­ها در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار موضوع بند 7 ماده­ی 3 قانون بازار اوراق بهادار.

19-                         تعيين كساني از اعضاي هيأت مديره يا اشخاص ديگر كه از طرف كانون حق امضا دارند  با حق توكيل و عزل وكيل، ولو كراراً.

20-                        خريد و فروش، اجاره و استجاره و ساير معاملات در مورد اموال منقول و غیرمنقول کانون و عقد و امضای هرگونه قرارداد از طرف کانون جهت انجام موضوع فعالیت کانون و تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله این قراردادها یا معاملات.

21-                         رسيدگي و اتخاذ تصميم درمورد گزارش­ها و پيشنهادهاي رسيده از كميته­ها و كارگروه­هاي تخصصي و اعمال مقررات در حدود آيين­نامه­هاي مربوط.

22-                        ايجاد يا انحلال شعب و نمايندگي در هر نقطه در داخل يا خارج كشور.

23-                        اقامه هرگونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق تجديد نظر و مصالحه، تعيين وكيل سازش، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و به طور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي و غيره يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل ولو كراراً و عزل وتجديد انتخاب او با تعيين وكيل ديگري به جاي او با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل ولو كراراً تعيين مصدق و كارشناس اقرار خواهد درماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملاً قاطع دعوي باشد، دعوي خسارت استرداد دعوي، جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن تامين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال اعطاي مهلت براي دريافت مطالبات كانون، درخواست صدور برگه اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به چه در دادگاه­ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

24-                         تشكيل دبيرخانه­ی هیأت مدیره كه عهده­دار انجام امور اداري هیأت مدیره بوده و زير نظر رئیس هیأت مدیره فعاليت    مي­نمايد.

25-                        تعهد، ظهرنويسي، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجاري از طرف كانون در جهت انجام موضوع فعاليت كانون.

26-                        واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه­ی تجاري (سرقفلي).

27-                         مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه علامت تجاري.

28-                        به امانت گذاشتن هر نوع اسناد ومدارك و وجوه كانون در صندوق­هاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها.

29-                         رهن گذاران اموال كانون اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن ولو كراراً در صورتي كه دراجراي موضوع فعاليت كانون ضروري باشد.

تبصره : هيأت مديره براي هرگونه اقدامي به نام كانون و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه داخل در موضوع فعالیت كانون بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نداشته باشد، داراي اختيارات كامل است و لذا شرح وظايف و اختيارات فوق­الذكر كه جنبه تمثيلي دارد، به هيچ­وجه به اختيارات تام هيأت مديره خللي وارد نمي­سازد.

ماده 30- زمان و نحوه­ی تشكيل جلسات و نحوه­ی تصميم­گيري هيأت مديره به شرح زير است:

1-    جلسات هيأت مديره به طور عادي حداقل يك بار در ماه تشكيل خواهد شد. رئيس هيأت مديره رياست جلسات را به عهده خواهد داشت و در غياب او نايب رئيس هيأت مديره جلسات هيأت مديره را اداره خواهد نمود؛ که در این صورت شخص اخير داراي تمامي اختيارات و وظايف رئيس هيأت مديره خواهد بود. اعضاي هيأت مديره براي حضور يا دادن رأی در جلسات هيأت مديره حق توكيل به غير را ندارند.

2-    جلسات فوق­العاده هيأت مديره به دعوت رئيس هيأت مديره يا به درخواست بازرس/ حسابرس يا دبيركل از طريق رئيس هيأت مديره با يك مهلت پنج روزه تشكيل مي­گردد . دستور جلسه فوق­العاده توسط درخواست­كننده تهيه و هنگام درخواست به رئيس هيأت مديره تسليم مي­گردد. در صورتي كه رئيس هيأت مديره رأس مهلت مقرر اقدام به دعوت   جلسه­ی فوق­العاده ننمايد، درخواست­كننده حق دارد جلسه مذكور را رأساً دعوت نمايد.

3-    جلسات هيأت مديره باحضور پنج نفر از نمایندگان اعضای هیأت مدیره رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.

4-    صورتجلسات هيأت مديره توسط منشي هيأت مديره تهيه و براي نمایندگان اعضای هیأت مدیره حاضر در هر جلسه ارسال شده تا به امضاي اكثريت آنها برسد.

تبصره 1: هر يك از اعضاي هيأت مديره داراي يك حق رأي مي­باشند.

تبصره2: در صورتی که هر یک از نمایندگان اعضای هیأت مدیره در طول یک سال بیش از چهار جلسه­ی متوالی یا شش جلسه­ی غیر متوالی در جلسات هیأت مدیره غیبت داشته باشد، نماینده و عضو هیأت مدیره­ی مربوطه خودبه­خود از عضویت در هیأت مدیره، عزل می­شود.

 

هیأت سازش و رسيدگي به اختلافات

ماده 31- هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات به منظور رسيدگي و ايجاد سازش در پرونده­هاي اختلافات حرفه­اي بين اعضا و ساير اشخاص ناشي از فعاليت حرفه­اي آنها، تشكيل مي­شود.

 

ماده 32-  هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي­البدل مي­باشد. اعضاي هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات توسط هيأت مديره و از اشخاص واجد صلاحيت­هاي علمي و حرفه­اي انتخاب مي­شوند.

تبصره : اعضاي هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات براي مدت دو سال انتخاب مي­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

ماده 33- هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات در اولين جلسه خود يك رئيس و يك دبير از ميان اعضاي اصلي خود انتخاب  مي­نمايد.

تبصره : هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات مي­تواند در مواقع لزوم حسب مورد از نظر افراد خبره استفاده كند.

ماده 34- در صورت فوت، از كارافتادگي يا غيبت غيرموجه بيش از چهار جلسه­ی متوالي در طول یک سال يا استعفاي هر يك از اعضاي اصلي هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات يكي از اعضاي علي­البدل با رعايت ترتيب مصوب هيأت مديره، جانشين عضو اصلي مي­گردد.

 

ماده 35- هیچ یک از اعضاي هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات نبايد به هيچ وجه در موضوع ارجاعي، ذي­نفع باشد. عضو ذي­نفع خود موظف است موضوع را به اطلاع هيأت برساند تا يك عضو علي­البدل غيرذي­نفع جايگزين وي شود. در صورتي كه عده­ی اعضاي اصلي و علي­البدل غيرذي­نفع در يك پرونده­ی خاص، كمتر از عده­ی لازم براي تشكيل جلسه باشد، افراد كافي براي آن پرونده خاص توسط هيأت مديره تعيين خواهند شد.

 

ماده 36- هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات پس از دريافت هر پرونده، به شرح مراحل زير اقدام خواهد نمود:

1-    تشخيص صلاحيت هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات در ابتداي امر جهت رسيدگي به پرونده­ی ارجاعي.

2-    تشخيص ذي­نفع نبودن اعضاي هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات در موضوع.

3-    تشخيص لزوم انتخاب افراد خبره براساس تخصص­هاي مربوط به پرونده­ی ارجاعي.

4-    رسيدگي به پرونده ارجاعي.

تبصره 1: در صورت عدم حصول سازش، هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات موظف است گواهي عدم سازش صادر كرده و مراتب امر را به هيأت داوري سبا اطلاع دهد تا اقدام مقتضي صورت پذيرد .

تبصره 2: عده­ی لازم براي تشكيل جلسات هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات، حضور سه نفر از اعضاي اصلي يا علي­البدل است. تصميمات هيأت سازش و رسيدگي به اختلافات در صورت جلسه­ی­ مربوطه منعكس و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد.

تبصره 3: سایر ضوابط مورد عمل هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات، به پیشنهاد هیأت مدیره و به تصویب سبا می­رسد.

 

بازرس/ حسابرس

ماده 37- بازرس / حسابرس به منظور نظارت بر اجراي صحيح مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و نيز كنترل مداوم فعاليت­هاي كانون از طرف مجمع عمومي عادي انتخاب مي­شود. بازرس / حسابرس نمي­تواند از اعضاي هيأت مديره يا ديگر مقامات اجرايي كانون باشد. اولين بازرس / حسابرس كانون در مجمع عمومي موسس انتخاب خواهد شد. حق­الزحمه بازرس / حسابرس توسط مجمع عمومي عادي يا مجمع عمومي موسس تعيين مي­گردد.

تبصره 1: مجمع عمومي عادي يا مجمع عمومي موسس بايد بازرس / حسابرس علي­البدل را انتخاب كند تا در صورت عدم قبولي سمت توسط بازرس / حسابرس اصلي يا در صورتي كه بازرس / حسابرس اصلي به هر علت از انجام وظايف خود امتناع كند يا نتواند این وظايف را انجام دهد، سمت بازرس / حسابرس كانون را بپذيرد.

 تبصره2: بازرس / حسابرس اصلي و علي­البدل بايد كتباً قبول سمت نمايند.

 

ماده 38-بازرس/ حسابرس اصلي و علي­البدل از بين موسسات حسابرسي معتمد سازمان انتخاب مي­شوند.

 

ماده 39- در مواردي كه انتخاب بازرس/ حسابرس در دستور كار مجمع عمومي عادي باشد، هر يك از اعضای کانون مخير است حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی، نامزدهاي خود را كتباً به دبيرخانه­ی هیأت مدیره معرفي نمايد. دبيرخانه­ی هیأت مدیره موظف است تقاضاي این نامزدهاي معرفي شده را به همراه سوابق و مشخصات آنها دريافت داشته و پانزده روز قبل از تاريخ انتخاب بازرس/ حسابرس به اطلاع تمامي اعضاي كانون برساند.

 

ماده 40-بازرس/ حسابرس براي مدت يك سال انتخاب مي­شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است، ولي هيچ كس نمي­تواند بيش از سه دوره­ی متوالي به عنوان بازرس/ حسابرس انتخاب شود.

 

ماده 41-بازرس/ حسابرس در قبال کانون مسئوليت­هاي تعيين شده در قانون تجارت براي بازرس شركت­هاي سهامي در قبال شرکت­های سهامی و مسئوليت­هاي تعيين شده در بند 3 ماده­ی 49 قانون بازار اوراق بهادار در مورد اشخاصي كه مسئوليت بررسي و اظهارنظر را به عهده دارند را دارا مي­باشد. وظايف و اختيارات بازرس/حسابرس به شرح زير است:

1-          تطبيق مصوبات و اقدامات هيات مديره با مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

2-          گزارش هرگونه تخلف صورت پذيرفته در كانون، جهت اطلاع و تصميم­گيري به هيأت مديره و سبا.

3-          رسيدگي و اظهارنظر و تهيه­ی گزارش در مورد صورت­هاي مالي سالانه­ی كانون كه هيأت مديره جهت تسليم به مجمع عمومي تنظيم مي­نمايد.

4-          دعوت مجامع عمومي و تعيين دستور جلسه­ی آن در موارد مقرر در این اساسنامه.

5-          رسيدگي و اظهارنظر در مورد صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيأت مديره در اختيار مجامع عمومي قرار مي­دهد.

تبصره1: در صورتي كه پس از يك ماه از تاريخ صدور گزارش موضوع بند 2 این ماده، هيأت مديره به اقدامات موثری برای جلوگیری از تخلف یا رفع اثرات آن نکند یا تمهیداتی برای پیشگیری از تکرار وقوع تخلف مشابه پیش­بینی ننماید، بازرس/ حسابرس بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم به مجمع عمومي گزارش دهد.

 

تبصره 2: تمامي اركان و كاركنان كانون موظف خواهند بود كه جهت بررسي و بازرسي، اسناد، مدارك و اطلاعات درخواستي مورد نياز بازرس/ حسابرس را در اختيار وي قرار دهند.

تبصره 3: بازرس/ حسابرس مي­تواند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارد از نظر كارشناسان فني استفاده كند، مشروط بر آن كه آنها را قبلاً به هيأت مديره معرفي كرده باشد.

تبصره 4: صورت­هاي مالي و گزارش هيات مديره موضوع بندهاي 3 و 5 این ماده بايد لااقل 30 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي مربوط در اختيار بازرس/ حسابرس قرار گيرد. بازرس/ حسابرس بايد گزارش و اظهارنظر خود را حداكثر 20 روز پس از دريافت صورت­هاي مالي و گزارش­هاي هيأت مديره، ارائه دهد تا قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي در اختيار اعضاي كانون قرار گيرد.

 

فصل سوم: عضويت  ، اقدامات انضباطی و نحوه تدوین مقررات كانون

عضويت و الزامات آن

ماده 42 - متقاضيان موضوع ماده­ی 6 این اساسنامه با ارائه­ی تقاضای خود به هیأت موسس یا دبیرکل کانون، به عنوان عضو کانون ثبت و اعلام می­شوند. ارائه­ی تقاضای عضویت به منزله­ی پذیرش این اساسنامه و تغییرات بعدی آن می­باشد. پس از ارائه­ی تقاضای عضویت توسط متقاضی و ثبت وی به عنوان عضو کانون، وی نمی­تواند از عضویت خود در کانون کناره­گیری نماید؛ مگر اینکه اساسنامه­ی کانون با رعایت تشریفات مذکور در ماده­ی 58، تغییر و امکان کناره­گیری از عضویت برای اعضاء پیش­بینی شود.

 

ماده 43- اعضای کانون علاوه بر سایر تعهدات و مسئولیت­های پیش­بینی شده در دیگر مواد این اساسنامه، ملزم به رعایت موارد زیر می­باشند:

1-    هر عضو بايد داراي سازمان، تشكيلات، تجهیزات، نيروي انساني، فني، اداري و مالي مطابق ضوابط تعيين شده توسط سبا باشد.

2-    مفاد اساسنامه، ضوابط و استانداردهاي حرفه­اي و انضباطي و ساير مقررات مصوب سبا و كانون را در هر زمان رعايت كند.

3-    حق پذيرش، حق عضويت و ساير پرداخت­هايي را كه طبق اساسنامه و آيين­نامه­هاي كانون تعيين و مقرر شده است به موقع پرداخت نمايد.

4-    هرگونه تغيير در اساسنامه­ی خود را حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تصويب، كتباً به كانون اعلام نمايد.

5-    اطلاعات مورد نياز كانون براي اجرای موضوع فعالیت خود و حصول اطمينان از پايبندي عضو به مقررات و انجام ساير امور محوله را در اختيار كانون قرار دهد.

ماده 44- اعضاي كانون بايد حق پذيرش و عضويت را براساس ضوابط كانون پرداخت نمايند.

تبصره : سقف حق عضويت و حق پذيرش اعضا به تصويب سبا مي­رسد.

 

ماده 45- به منظور حصول اطمينان از این كه عضو و اشخاص وابسته به آن، از قوانين، مقررات، اساسنامه و ضوابط و استانداردهاي حرفه­اي و انضباطي وضع شده پيروي مي­كنند و همچنین برای اجرای موضوع فعالیت و وظایف محوله به کانون، كانون مي­تواند از هر عضو ارائه­ی مدارک، اطلاعات يا گزارش­هايي را درخواست نمايد. در این صورت عضو مورد نظر باید مدارک، اطلاعات یا گزارش­های درخواست شده را در مهلت مقرر به کانون ارائه دهد. و در انجام بازرسی­ها با کانون همکاری نماید.

تبصره 1: به جز گزارش هيأت مديره و صورت­هاي مالي ساليانه، درخواست ساير اطلاعات لازم براي نظارت و انجام وظایف محوله­ی كانون، براساس ضوابطي خواهد بود كه توسط هيأت مديره­ی كانون تهيه و به تصويب سبا می­رسد. در ضوابط مذکور، ضمانت­های اجرایی عدم ارائه­ی به موقع مدارک، اطلاعات و گزارش­های درخواست شده، پیش­بینی می­شود.

تبصره 2: مدارک، اطلاعات و گزارش­های دریافت شده از اعضا، محرمانه تلقی شده و کانون حق ندارد آنها را بدون رضایت کتبی عضو مربوطه افشا یا در اختیار اشخاصی دیگر قرار دهد مگر در موارد زیر:

1-    وزارت امور اقتصادی و دارایی، سبا و شورای عالی بورس و اوراق بهادار.

2-    در صورتی که مدارک، اطلاعات یا گزارش­ها قبلاً منتشر شده باشند.

3-    در صورتی که اطلاعات به صورت سرجمع منتشر یا ارائه شود به طوری که امکان ردیابی و تشخیص اطلاعات مربوط به هر عضو ممکن نباشد.

4-    در صورتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی، سبا، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دادگاه صالح یا سایر مراجع قانونی دستور ارائه یا انتشار مدارک، اطلاعات یا گزارش­ها را صادر کرده باشد.

5-    در صورتی که مراجع صالح به رسیدگی به تخلفات یا اختلافات درخواست ارائه مدارک، اطلاعات یا گزارش­ها را نموده باشند.

ماده 46- به منظور اطمینان از رعایت قوانین و مقررات توسط عضو یا اشخاص تحت کنترل عضو و همچنین به منظور ارتقاي كيفيت خدمات حرفه­اي که توسط كانون به اعضا ارائه­ شود، كانون مي­تواند از اماکن و دارایی­های تحت کنترل عضو یا اشخاص تحت کنترل عضو بازدید و بازرسی به عمل آورد و از دفاتر، حساب­ها و مدارک عضو رونوشت تهیه کند. اعضا موظفند در این زمینه با بازرسان کانون همکاری نمایند.

 

اقدامات انضباطي              

 

ماده 47- زماني كه يك عضو مشمول يكي از موارد زير شود، كانون پس از اعلام كتبي به عضو، مي تواند در چارچوب مقررات عضو را به منظور اعمال ضوابط انضباطي به مرجع رسیدگی ارجاع دهد.

1.     در صورتي كه عضو از قوانين، مقررات، ضوابط واستانداردهاي حرفه­اي و انضباطي كانون، مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي يا هيأت مديره، تخطي كرده باشد.

2.     در صورتي­كه عضو مدارک، اطلاعات يا گزارش­هایی که مطابق ماده­ی 45 اساسنامه، درخواست شده به موقع ارائه نكرده يا این كه مدارک، اطلاعات يا گزارش­های خلاف واقع را ارائه كرده باشد.

3.     در صورتي­كه مانع كار بازرسان کانون در اجرای وظایف تصريح شده در ماده­ی 46 اساسنامه شود یا با آنها همکاری موثر نداشته باشد.

4.     در صورتي­كه از عهده­ی پرداخت حق عضويت يا حق پذيرش كانون طبق اساسنامه برنيامده باشد.

 

تدوين مقررات كانون

ماده 48- مقررات مورد نياز كانون به درخواست هيأت مديره­ی كانون توسط كميته­ها، و كارگروه­هاي تخصصي يا ساير كارشناسان و مشاوران واجد شرایط تهيه شده و در اختيار هيأت مديره قرار مي­گيرد تا مورد بررسي وتصويب قرار گيرد. این مقررات از جمله عبارتند از:

1-    مقررات ايجاد سازش در اختلافات بين اعضاي كانون با يكديگر يا با اشخاص ذيربط.

2-    مقررات نظارت بر عملكرد اعضاي كانون.

3-    ضوابط و استانداردهاي حرفه­اي و انضباطي.

4-    مقررات رفتار حرفه­اي براي اعضاي كانون.

5-    مقررات فعاليت كميته­ها و كارگروه­هاي تخصصي.

6-    مقررات شيوه­ی تصفيه كانون در صورت انحلال كانون

7-    مقررات اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي كانون

تبصره – مقررات موضوع بندهاي 1 تا 4  این ماده بايد به تصويب سبا برسد. مقررات موضوع بندهای 5 تا 7 ، در صورتي كه به تشخيص سبا با قانون يا مقررات مغايرت داشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. در اجرای این ماده، کانون باید مقررات موضوع بندهای 5 تا 7 را حداکثر یک هفته پس از تصویب به سبا ارسال کند.

 

فصل چهارم : حسابداري و امور مالي / انحلال و موارد متفرقه

 

ماده 49- صاحبان امضاي مجاز كانون و حدود اختيارات آنها توسط هيأت مديره تعيين خواهد شد.

 

ماده 50- درآمدها و عوايد كانون در جهت اجرای موضوعات فعالیت کانون صرف می­شوند.

 

ماده 51-  در صورتي كه تصميم به انحلال كانون گرفته شود، مجمع عمومي فوق­العاده كه راي به انحلال مي­دهد، مديران و ناظران لازم را جهت تصفيه امور كانون انتخاب خواهد نمود تا طبق مقررات مربوط اقدامات لازم انجام گيرد.

 

ماده 52- در صورت انحلال كانون، مازاد دارايي بر بدهي آن بايد مطابق با نظر سبا بین اعضای موجود كانون تقسیم یا در اختیار نهاد یا نهادهای دیگری که در زمینه­ی مشابه کانون فعالیت می­کنند، قرار گیرد.

 

ماده 53-  كانون مي­تواند مبالغ اهدا شده توسط اعضاي كانون و ساير وجوه از ساير منابع را پس از تصويب هيأت مديره به عنوان هدايا دريافت نمايد.

 

ماده 54-  كميته­ها و كار­گروه­هاي تخصصي كانون موظفند آيين­نامه­هاي اجرايي خود را تهيه كنند و به تصويب هيأت مديره برسانند.

 

ماده 55- تصميمات تمامي اركان كانون در غير موارد تصريح شده با اكثريت نيم به علاوه يك اعضاي داراي حق رأي حاضر،  با رعايت حد نصاب رسميت اتخاذ مي­شود.

 

ماده 56- موارد زير پس از تصميم­گيري در مرجع ذيصلاح بايد حسب مورد در اداره ثبت شركت­ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و به اطلاع سبا برسد:

1-    انحلال يا لغو مجوز كانون و نحوه­ی تصفيه آن.

2-    اساسنامه يا هر نوع تغيير در آن.

3-    مشخصات اعضاي اصلي يا علي­البدل هيأت مديره و دبيركل كانون.

4-    مشخصات بازرس/ حسابرس اصلي يا علي­البدل كانون.

5-    تصميمات راجع به صورت­هاي مالي کانون.

6-    نام روزنامه يا روزنامه­هاي منتخب مجمع و نوع آگهي­هايي كه در آنها منتشر مي­شوند.

7-    مشخصات صاحبان امضای مجاز کانون و حدود  اختيارات آنها.

8-    نشاني مركز اصلي ، شعب يا نمايندگي­هاي كانون.

 

ماده 57- مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سبا است . هیچ یک از مواد این اساسنامه نمی­تواند به گونه­ای تفسیر شود که قوانین موضوعه­ی کشور را نقض یا محدود نماید.

ماده58- تغییر در این اساسنامه منوط به تصویب سبا و مجمع عمومی فوق­العاده­ی کانون است.

 

ماده 59-  در تمامي مواردي كه در این اساسنامه ذكري از آن نشده است بر طبق مفاد قوانين مربوط جاريه كشور عمل خواهد شد.

 

ماده 60- این اساسنامه در 60 ماده و 33 تبصره، در تاريخ ............به تصويب مجمع عمومي موسس كانون شركتهاي سرمايه­گذاري سهام عدالت رسيد.